Det här är vi

Curo är en medlemsstyrd ideell förening med uppgift att verka för en bättre livssituation för cancerdrabbade samt deras anhöriga och har nu verkat i mer är 24 år. Med er hjälp kan vi fortsätta göra stor skillnad. Vi har inga ambitioner att bli störst men vi ska vara bäst.

Bäst på att ta hänsyn till de drabbades behov och ge dem den rehabilitering och eftervård de så väl behöver. Ge barnen och deras familjer den avlastning och stöd de har behov av. Att erbjuda cancerdrabbade forum för att träffa andra i samma situation, men framför allt att se varje människa och dennes behov av stöd och hjälp. Vi fortsätter att ordna Clown- och Målarverksamhet på 22 sjukhus runt om i landet. Nya för 2018 är Clownlabbet på sjukhusen i Kalmar, Västervik och Växjö samt Östergötlands sjukhusclowner som besöker Linköping, Motala samt Norrköping.

Curo bidrar bland annat med Clown- och målarverksamheter på 22  sjukhus runt om i landet.

Under 2017  har vi förutom ovanstående verksamheter kunnat ge ca 200 personer rehabilitering och eftervård. Retreathelg för Bröstcancerföreningen Rosa, Gotland på Fröjel Resort, Ordnat Julaktiviteter på Karolinska sjukhuset i Huddinge, medlemmar ur Amazona har fått bidrag till en Yogaretreat hos Sigtunastiftelsen.

Med din hjälp vill vi fortsätta ge cancerdrabbade en möjlighet till återhämtning och avkoppling från en ofta dyster och besvärlig vardag. 

"Det är inte roligt med medicin -  men det är medicin att ha roligt"