Det här är vi

Curo är en medlemsstyrd ideell förening med uppgift att verka för en bättre livssituation för cancerdrabbade samt deras anhöriga och har nu verkat i mer är 22 år. Med er hjälp kan vi fortsätta göra stor skillnad. Vi har inga ambitioner att bli störst men vi ska vara bäst.

Bäst på att ta hänsyn till de drabbades behov och ge dem den rehabilitering och eftervård de så väl behöver. Ge barnen och deras familjer den avlastning och stöd de har behov av. Att erbjuda cancerdrabbade forum för att träffa andra i samma situation, men framför allt att se varje människa och dennes behov av stöd och hjälp. Vi planerar att fortsätta ordna Clown- och Målarverksamhet på sjukhus runt om i landet. Nya för 2017 är sjukhusen i Hudiksvall samt Akademiska sjukhuset i Huddinge.

Curo bidrar bland annat med Clown- och målarverksamhet på 19 sjukhus runt om i landet samt föräldrargrupper till drabbade barn.

Under 2016 har vi förutom ovanstående verksamheter kunnat ge över 200 personer rehabilitering och eftervård. Bidrag till utbildning av personal på palliativa enheten i Uddevalla, Ordnat Julaktiviteter på Karolinska sjukhuset i Huddinge, Köpt in aktivitetsmaterial till Hematologen på Sahlgrenska sjukhuset, utbildning av Clowner, BCF Johanna har kunnat åka till Brännö för rehabilitering.

Med din hjälp vill vi fortsätta ge cancerdrabbade en möjlighet till återhämtning och avkoppling från en ofta dyster och besvärlig vardag. 

"Det är inte roligt med medicin -  men det är medicin att ha roligt"