Med ert stöd!

 ...kan vi fortsätta underlätta vardagen för de cancerdrabbade. Att drabbas av cancer, ha en anhörig eller vän som fått beskedet är något som snart alla har varit med om. Vårt arbete fortsätter varje dag året om för att underlätta vardagen för de drabbade. 

Med din hjälp så fortsätter det finnas Clowner och Målarverkstäder på sjukhus runt om i landet samt rehabilitering och eftervård för cancerdrabbade, allt som är så viktigt för läkandet men som samhället idag inte hjälper till med och tar ansvar för.

Vi vet hur viktigt det är att snabbt få ett besked och att all väntan och ovisshet på vad som ska ske är frustrerande och nedbrytande. Tid är något en cancerdrabbad inte har. Vi värnar därför om att ha så korta handläggningstider som möjligt.

Delar av vår styrelse träffas därför minst 2 gånger i månaden för att gå igenom och behandla alla inkommande ansökningar.