Nyheter

Curo Riksföreningen för cancersjuka

 

Kallelse till Årsmöte 2020.

Föreningen kallar till årsmöte torsdag den 14 maj 2020 kl 17.00 vid föreningens lokaler på Sjöängsvägen 2 i Sollentuna.I beaktande av den nu pågående Corona-pandemin kommer årsmötet att hållas utomhus. Vi måste ha din anmälan om deltagande senast fredagen den 8 maj. 
Med brev till: Curo Sjöängsvägen 2, 192 72 Sollentuna
Med e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
OBS! När du kontaktar Curo, använd alltid ditt medlemsnummer:

Enligt föreningens stadgar skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av justeringsmän

3. Årsberättelse

4. Revisionsberättelse

5. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

6. Val av ordförande och sekreterare

7. Val av styrelseledamöter 1-3 stycken och val av suppleant/er

8. Val av revisor

9. Val av valberedning

10. Bestämmande av medlemsavgifter

11. Övriga frågor och inkomna motioner

Samtliga medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Roland Eriksson, Styrelsens ordförande

 

Valberedningens förslag

Till nya styrelsemedlemmar föreslår valberedningen att Årsmötet 2020 utser följande styrelse:
Roland Eriksson, ordförande på 1 år

Kanthie Andersson, ledamot på 1 år

Kjell Skytt, ledamot på 2 år

Jonas Stavegren, ledamot på 2 år

Lars Larsson och Johnny Storskörd, suppleanter på 1 år

Följande styrelsemedlemmar sitter kvar på sina uppdrag ytterligare 1 år.                                                             

Gunnar Jansson, ledamot                                                                                                                                                                           

Till ny valberedning föreslås Helena Strandberg samt Jonathan Forsberg.
Till föreningens revisor föreslås auktoriserade revisorn Cajsa Marcelius på Finnhammars Revisionsbyrå AB.

Curo har idag beslutat att göra en extrainsats för att hjälpa familjer med cancersjuka barn.

Familjer med cancerdrabbade barn lever redan innan denna Pandemi med stor rädsla och oro över att deras barns som ofta är mycket infektionskänsliga ska drabbas av följdsjukdomar. Nu krävs än större försiktighet och omtanke i allt man företar sig. Isolering och Karantän är en nödvändighet. Curo har därför beslutat att alla som fått bidrag för sitt barn under hösten 2019 och som inte kan söka bidrag enligt vårt normala regelverk då det ska gå ett år mellan beviljningar nu omgående ska få ett extra bidrag om 3000 kr för att underlätta vardagen.  

 Inom Palliativa Kliniken i Västerås finns barnrättspiloterna. Curo har idag beviljat deras ansökan om att få förströelse material till barn och ungdomar som har närstående i livets slutskede. Dessa barn och ungdomar är ofta en bortglömd och utsatt grupp som med hjälp av dessa barnrättspiloter blir uppmärksammade och får stöd i en mycket svår situation.

Vi har de senaste veckorna pratat med många oroliga bidragstagare gällande deras planerade rehabiliteringsvistelser.

Alla som blivit beviljade rehabiliteringsvistelser kommer att ha dessa kvar att utnyttja när det blir möjligt och säkert att genomföra dessa igen. I värsta fall kan det bli ändringar till annan enhet om det är så illa att anläggningen inte längre kan ta emot er.

Alla beviljade rehabiliteringsvistelser förlänger vi giltighetstiden på med ytterligare ett år. De är alltså giltiga i 18 månader istället för 6 månader.

Alla resande till Estland och Polen under våren och sommaren har nu fått sina vistelser inställda och kommer framöver att kunna boka in nya datum.

Alla som har blivit beviljade vistelser på rehabiliteringshem inom Sveriges gränser ombeds kontakt respektive enhet för att se hur deras vistelse påverkas och när rehabiliteringen kan genomföras.

Curo riktar ett stort tack till Peters Buss, Byberg & Nordin samt Vegaresor för deras fina och smidiga hjälp att omboka eller avboka våra bidragstagares planerade resor.

Vi har också tagit några viktiga beslut för vår verksamhet på hemmaplan.

Curo har flera i personalstyrkan som finns inom riskgruppen vid smitta och har därför sedan början av denna vecka all personal arbetandes med vår insamling hemifrån. Vi har tyvärr inte längre möjlighet till en fast telefontid utan ber er att lämna namn och telefonnummer på vår telefonsvarare så ringer vi tillbaka så fort vi kan.

Behoven av stöd och hjälp till de cancerdrabbade av vilka många finns i riskgrupper är nu än större och vi kommer att göra allt vi kan för att hitta bidragslösningar som passar på individnivå.

I måndags besökte vi Falu Lasarett och träffade där Överlekare Mats Hildén på lekterapin. Att besöka de verksamheter vi ger era bidrag till är en viktig del av vårt arbete. Allt för ofta hörs i media om hjälpverksamheter som inte utfört sina åtaganden eller där pengar gått till annat än till de ändamål som bestämts. Vi vill veta att de bidrag som ges till olika verksamheter verkligen används som tänkt och att dessa verksamheter sköter sina åtaganden så som är bestämt. Är någon från föreningen på resande fot så svänger vi ofta förbi när vi passerar ett sjukhus och ställer frågor om den verksamhet vi stödjer. Du kan nedan ta del av Mats ord om Clownverksamheten på Falu lasarett.

En annan viktig del av utdelning av bidrag är vikten av ge till de som inte själva har resurser. Därför har vi på Curo fortsatt att inkomstpröva dem som söker bidrag så att era bidrag verkligen ska gå till behövande. Vi ordnar inga egna rehabiliteringsveckor då vi ju aldrig vet hur många sökande som uppfyller inkomstkraven och kan därför aldrig veta om vi kan fylla och utnyttja en hel kurs. Vi köper enskilda platser och betalar i efterskott så att vi vet att platsen verkligen har använts. Självklart ska de som söker bidrag genom Curo inte behöva betala en medlemsavgift för att få möjligheten till ett bidrag, de är ju redan hårt ansatta och har nog av andra utgifter att lägga sina resurser på.

"Mail från Lekterapeut Mats Hildén Barn och Ungdomskliniken på Falu lasarett
Vill bara skriva lite om våran helt fantastiska Clownverksamhet som vi har här i Falun. Vi får besök 12 gånger per år av clownerna och det är så uppskattat av precis alla och då menar jag barnen/ungdomarna samt föräldrar och personal på avdelningen dagvården och mottagningen.
Det blir en speciell känsla den dagen clownerna kommer det känns på avdelningen när både barn och föräldrar börjar fråga redan på morgonen när kommer dom! Och vi som Lekterapeuter kan ju få vara med på helt magiska ögonblick när vi går med clownerna runt och träffar barnen jag menar vi ser ju barnen så ofta när det är jobbigt för dom och då att få se samma patient lysa upp och skratta och ha roligt gör ju att detta känns så fantastiskt att kunna få erbjuda clownerna! Detta med Clownerna är en av dom viktigaste sakerna som vi kan erbjuda dessa barn tycker jag att man verkligen kan säga efter att ha fått vara med här i Falun dessa 15 år som Clownerna har varit hos oss och spridit en sån massa glädje och en sak till som vi aldrig får glömma deras otroliga engagemang och proffsighet att kunna möta dessa barn och föräldrar som är på sjukhus och har det jobbigt då är det inte bara att gå in och vara lite rolig då kan det bli väldigt fel, det är där yrkeskunnandet och proffsigheten kommer in hos våra clowner!!
Dom kan verkligen komma in i ett rum och läsa av precis vad som kan göras och inte göras och det känns så skönt och det är därför som det blir så bra och magiska möten när dom är här! Så vi vill på detta vis Tacka Curo så mycket för att dom gör detta möjligt för oss att erbjuda våra patienter denna guldkant på sjukhusvistelsen!
Med Vänlig Hälsning Mats Hildén & Helena Knutas Lekterapeuter Barn och Ungdomskliniken Falu lasarett"

 

Search