Nyheter

Curo har ännu ett år kunnat dela ut medel till Alla de organisationer som haft förväntningar på oss och som vi året innan gav förhoppningen om att kunna stödja. Varje år i november lämnar de olika clown och målarverksamheterna in önskemål för nästkommande år. Vi har nu gjort en planering för 2018 och hoppas innerligt att du vill bidra med stöd till dessa verksamheter så att de kan fortsätta finnas för de sjuka barnen, deras syskon och föräldrar.

Vi är helt beroende av insamlade medel och fonderar inget utan det som kommer in ska användas så fort som möjligt. Behoven är fortsatt mycket stora.

Luleå, Hudiksvall, Falun, Gävle, Uppsala, Huddinge, Örebro, Västerås, Karlstad, Eskilstuna, Nyköping, Motala, Norrköping, Linköping, Kalmar, Växjö, Borås, Malmö, Landskrona, Ystad, Kristianstad och Helsingborg är några av de orter som vi ämnar stödja Clown och Målarverksamheter på under 2018.

Förutom detta så vill vi naturligtvis även kunna fortsätta ge cancerdrabbade rehabilitering och eftervård, något som samhället tar allt mindre ansvar för. Ditt stöd är viktigt och du kan enkelt kontrollera att de verksamheter vi säger oss ge medel till verkligen får det.

Ett jättestort grattis till Liselott i Norrköping som vunnit ett presentkort om 3000 kr hos Peters Buss.

Denna presentkort har skänks till oss av Peters Buss AB.

Varje kvartal under 2017 lottar vi ut fina resor och presentkort som skänkts av de resebolag som anordnar resor för våra bidragstagare.

Målarverkstad för svårt sjuka barn Barn som genomgår cancerbehandling vårdas ibland långa tider på sjukhus och genomgår en påfrestande behandling som kan liknas vid ett kraftigt trauma mot kroppens alla vävnader. Ofta är det enda chansen att motarbeta en svårbotad cancer eller annan svår sjukdom. Sedan jag påbörjade min tjänstgöring på barnonkologiska avdelningen har jag med glädje kunnat notera att barnen flera gånger i veckan sitter i lekrummet och målar. Dom skrattar, ritar och målar. Föräldrarna är också närvarande och alla har roligt.

Det är Jeanettes målarverkstad som har kommit. Jeanette kommer med sin målarvagn flera dagar i veckan, fylld med penslar, färger, deg i olika färger och förkläden till alla barn. Alla barn har roligt. Det är viktigt att barn, som genomgår tung medicinsk behandling kan få hjälp med skapande, som ett verktyg för att kunna bearbeta sin situation.

Akuta och svåra medicinska behandlingar kan också orsaka PTSD (post traumatiskt stressyndrom) Det är därför av största vikt att vi hittar interventioner som kan hjälpa svårt sjuka barn att bli mindre stressade.

Efter att ha observerat Jeanettes målarverkstad är jag övertygad att hennes verktyg kan hjälpa de svårt sjuka barnen att bearbeta sin situation och må litet bättre.

I tjänsten Britt Gustafsson Överläkare UAS 170922

Search