Beviljade bidrag under 2015

Curo har under 2015 gjort följande beslut gällande inkomna ansökningar till föreningen. 92 % av totalt antalet inkommande ansökningar beviljades.

Läs mer