Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Curo beskriver i följande dokument vår personuppgiftspolicy

Curo Personuppgiftspolicy för Bidragsgivare och Insamlingsverksamhet 

Curo Personuppgiftspolicy för Bidragsansökningar 
Image

Skänk en gåva

Plusgiro: 647303-7
OCR-inbet Pg: 4983501-0
Bankgiro: 5146-2869
Swish-betalning: 1236908412

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Sjöängsvägen 2
19272, Sollentuna
Tel: 08-720 30 81
Org.nr: 802407-6047
Telefontider Mån-Tors 13-16

Search