Om Föreningen

Curo är en medlemsstyrd förening med drygt  24 000 medlemmar spridda runt om i landet och har omkring lika många andra generösa givare. Varje år har medlemmarna fått en kallelse via vår hemsida till årsmötet samt tillgång till vår ekonomiska redovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.

Medlemmarna har enkelt kunnat konstatera hur mycket det kostat att samla in pengar och vart de insamlade medlen har används. Med era fortsatta förtroende kan vi i år bland annat ge resurser för Clown- och Målarverksamheter på 22 sjukhus med barnavdelningar. Flera hundra bidragstagare får varje år rehabiliteringsvistelser. Barn och ungdomar får rekreationsmaterial.

Föreningens auktoriserade revisor är Cajsa Marcelius, Finnhammars Revisionsbyrå borgar för kvalitet och kunskap. Föreningen granskas dessutom av Skattemyndigheten i Stockholm. Självklart redovisar Curo löpande och i god tid sina räkenskaper enligt god bokföringsed. Våra revisorer har inte haft något att anmärka på i vårt sätt att hantera vår verksamhet. 

Förutom ekonomin kontrolleras uppfyllandet av fyra krav: 

  1. att hjälpa cancersjuka och främja forskning. 
  2. att föreningen arbetar med att förbättra livssituationen för cancersjuka.
  3. att föreningen bedriver verksamhet som skäligen motsvarar avkastningen av föreningen tillgångar.
  4. att föreningen inte utan särskilda skäl kan vägra någon inträde som medlem.

Du hjälper till med:

  1. att ge enskilda cancersjuka hjälp med bidrag, i första hand till rehabilitering och eftervård samt med träning, utbildning och tekniska hjälpmedel.
  2. att stödja forskning och utveckling av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder vid cancer.
  3. att stödja patientföreningar och andra organisationer som verkar i cancersjukas intresse.
  4. att möjliggöra de populära Clown- och målarverkstäderna på våra sjukhus.

Pengarna går fram!

Behovet av stöd är stort - din hjälp behövs!