Inga-Lill Ekström Walin Margareta af Sandeberg Chefssjuksköterska Konsultsjuksköterska innom barncancervård

Curo har stor betydelse för barncancerenheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Under många år har Curo gjort det möjligt för de olika personalkategorierna att uppdatera sina kunskaper genom att ge oss ekonomiskt stöd. Curo har dessutom haft stor betydelse för barnen som vårdas på sjukhuset, som behandlas för olika cancersjukdomar, genom bland annat finansiering av målarverkstad och clownverksamheten.