Karolina Schultz Danielsson

Vi fick igår tilldelade oss ett Curo-brev (utskick) som någon lämnat på mottagningen med frågan vad Curo var för förening, om de var seriösa etc. Karolina skrev ett brev till svar, vilket jag bifogar detta mail. Bästa hälsningar Ann-Charlotte Pellettieri Leg. psykoterapeut Rehabilitering med samtal och yoga

Hej Mona! Vi fick ett brev förmedlat till oss där du undrar om Curo Riksföreningen för cancersjuka är en seriös organisation. Jag som skriver representerar verksamheten Rehabilitering med samtal och yoga som finns på onkologikliniken på Akademiska sjukhuset under verksamhetschef Gunilla Enblad. Vi arbetar hårt för att rehabilitering av personer med cancer ska få det utrymme som behövs inom sjukvården för att ge psykisk, fysisk och existentiell rehabilitering. Vi håller fem samtals- och yogagrupper i veckan, alla fulltecknade med kö, samt en bassängträningsgrupp, dessutom erbjuder vi enskilda samtal med kbt-terapeut eller mindfulnesslärare. Vi planerar att inom kort även starta anhöriggrupper och i framtiden även barngrupper. Vår verksamhet skulle inte vara möjlig att bedriva utan det stöd vi får, och under de senaste 7 åren fått, av CURO. De bidrar med merparten av vår budget, betydligt mer än Landstinget står för. Om vi enbart förlitade oss på Landstinget skulle vi på sin höjd kunna ha en grupp i veckan. Tack vare bland annat Curo kan vi dessutom erbjuda kostnadsfria kurser för deltagarna. Vi som arbetar med Rehabilitering med samtal och yoga på onkologikliniken på Akademiska sjukhuset går gärna i god för att Curo är en mycket seriös organisation som även är generös med bidrag till enskilda sökanden för rekreation eller t.ex. datorer för ungdomar med cancer. Vi har bara gott att säga om dem. Jag hoppas jag med detta gett svar på din fråga. Du är mycket välkommen att höra av dig till oss om du har flera frågor kring detta.

Vänliga hälsningar Karolina Schultz Danielsson Ställf. Projektledare, Rehabilitering med samtal och yoga Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset