Curo tar ansvar för sina anställda

Personalen är vårt absolut viktigast verktyg för att på ett seriöst och ansvarsfullt sätt få ut vårt budskap.

- Vi har naturligtvis kollektivavtal med Unionen för alla anställda.

- Vi värnar om en stabil och trygg arbetsplats. I snitt har våra anställda varit hos oss i drygt 12 år. Den längsta i över 22 år.

- Genomsnittsåldern är 60 år med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Inga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

- Vi anser det viktigt att våra anställda har stor livserfarenhet och ett brinnande engagemang för sina medmänniskor.

- Många har egen erfarenhet av vad en allvarlig sjukdom för med sig.