Skänk bidrag/gåvor

Skänka bidrag

Enklast och billigaste sättet är att använd autogiro.

Inga utskickskostnader ger mer resurser kvar till de cancerdrabbade.

Klicka här för att ladda ner blankett: 

Bankgiro & Postgiro

Skänk en gåva
Bankgiro: 5146-2869
Plusgiro: 4983501-0 för OCR-inbetalningar (för er som har ett inbetalningskort)
Plusgiro: 647303-7
Swish-betalningar: 1236908412

Behovet av stöd är stort - din hjälp behövs!

Image

Skänk en gåva

Plusgiro: 647303-7
OCR-inbet Pg: 4983501-0
Bankgiro: 5146-2869
Swish-betalning: 1236908412

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Hasselvägen 19
19533, Märsta
Tel: 08-626 96 62
Org.nr: 802407-6047