Söka bidrag

Vuxna kan söka bidrag till rehabiliteringsvistelse. Rehabilitering efter en lång sjukdomsperiod är mycket viktigt för att kunna komma tillbaka och föreningen har därför beslutat att ge så många som möjligt möjligheten till eftervård.

Vi har därför beslutat att inte ge ekonomiska bidrag för vuxna utan fullt ut arbeta för rehabilitering och eftervård. Föreningen samarbetar med ett stort antal rehabiliteringshem/hospice. Sedan -09 ordnar vi specialanpassade rehabiliteringsvistelser utomlands. Se separat flik för dessa resor.

Barn och ungdomar (till och med 17 år) kan söka ett ekonomiskt stöd på max 5000 kr för rekreation.

Organisationer, patientföreningar och andra kan söka bidrag till projekt i de cancersjukas intresse. Ändamålet ska vara väl specificerat.

Under fliken Blanketter hittar ni ansökningshandlingar.

ALLA ansökningar skall styrkas av kurator eller behandlande läkare.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblankett Vuxen 

Ansökningsblankett Barn 

Ansökningsblankett Organisation 

Image

Skänk en gåva

Plusgiro: 647303-7
OCR-inbet Pg: 4983501-0
Bankgiro: 5146-2869
Swish-betalning: 1236908412

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Hasselvägen 19
19533, Märsta
Tel: 08-626 96 62
Org.nr: 802407-6047