Studier gällande Clownverksamhet inom sjukvården

Här kan du ta del av de forskningsstudier Lotta Linge har gjort gällande clownverksamhet inom sjukvården.

Del 1: Sjukhusclowner - i kommunikation med sjuka barn 

Del 2: Med fokus på sjukhusclowner – ett vårdgivarperspektiv 

Del 3: Den ljusare sidan av livet - sjukhusclowner inspirerar barn och föräldrar 

Nedan hittar du även en studie gjord av Lotta Linge under sitt arbete på högskolan i Halmstad.

Clowner på sjukhus lockar till livslust