Från personal på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Målarverkstad för svårt sjuka barn Barn som genomgår cancerbehandling vårdas ibland långa tider på sjukhus och genomgår en påfrestande behandling som kan liknas vid ett kraftigt trauma mot kroppens alla vävnader. Ofta är det enda chansen att motarbeta en svårbotad cancer eller annan svår sjukdom. Sedan jag påbörjade min tjänstgöring på barnonkologiska avdelningen har jag med glädje kunnat notera att barnen flera gånger i veckan sitter i lekrummet och målar. Dom skrattar, ritar och målar. Föräldrarna är också närvarande och alla har roligt.

Det är Jeanettes målarverkstad som har kommit. Jeanette kommer med sin målarvagn flera dagar i veckan, fylld med penslar, färger, deg i olika färger och förkläden till alla barn. Alla barn har roligt. Det är viktigt att barn, som genomgår tung medicinsk behandling kan få hjälp med skapande, som ett verktyg för att kunna bearbeta sin situation.

Akuta och svåra medicinska behandlingar kan också orsaka PTSD (post traumatiskt stressyndrom) Det är därför av största vikt att vi hittar interventioner som kan hjälpa svårt sjuka barn att bli mindre stressade.

Efter att ha observerat Jeanettes målarverkstad är jag övertygad att hennes verktyg kan hjälpa de svårt sjuka barnen att bearbeta sin situation och må litet bättre.

I tjänsten Britt Gustafsson Överläkare UAS 170922