Redovisning av Clownverksamhet

Varje månad redovisar alla Clown och Målarverksamheter sitt arbete till Curo.

Det ger en garanti för att era bidrag verkligen används på rätt sätt.

Här kommer några exempel på hur deras redovisningar kan se ut och vad de gjort