85% av alla ansökningar beviljades under 2016

Av 214 ansökningar 2016 så beviljades 181 st vilket ger 85%.

Av återstående 33 han 2 avlida innan de kunde bruka bifallet.

9 ej fullständiga ansökningar trots efterfrågat underlag.

15 hade för höga inkomster. 1 redan fått 3 ggr vilket är max.

1 clownverksamhet fick avslag. 5 från sjukhus på sådant som bör ingå i deras uppdrag, ex sängar, tv-apparater, måla rum.