Beviljade bidrag under 2015

Curo har under 2015 gjort följande beslut gällande inkomna ansökningar till föreningen. 92 % av totalt antalet inkommande ansökningar beviljades.

2 % Har redan blivit beviljade tre gånger vilket är maxantal och fått avslag.

3 % Har för haft för höga inkomster och därför fått avslag på sin ansökan.

1 % Har returnerats för att ansökan inte varit komplett och därefter inte återkommit till oss med komplettering.

2 % Har av olika anledningar fått avslag på sin ansökan.

Till exempel för att vi inte ger bidrag på det sätt de önskat, ansökan om pengar till forskningsprojekt, inte berättigade till bidrag då de inte är cancerdrabbade.