Sammanställning över hur era bidrag har används

Era bidrag används bland annat följande verksamheter. Curo ger bidrag och stödjer verksamheter på följande enheter och verksamheter under 2015 Clownverksamheter 17 enheter

 • Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
 • Lasarettet i Falun
 • Gävle sjukhus
 • Akademiska sjukhuset i Uppsala
 • Universitetssjukhuset i Örebro
 • Lasarettet i Västerås
 • Centralsjukhuset i Karlstad
 • Mälarsjukhuset i Eskilstuna
 • Nyköpings lasarett
 • Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
 • Södra Älvsborgs sjukhus i Borås (Nytt från 2015)
 • Skånes universitetssjukhus i Malmö
 • Lasarettet i Landskrona
 • Lasarettet i Ystad
 • Centralsjukhuset i Kristianstad
 • Lasarettet i Helsingborg
 • Ängelholms sjukhus (Nytt från 2015) Målarverkstäder på 3 enheter
 • Akademiska sjukhuset i Uppsala
 • Lilla Erstagården, Hospice för barn i Nacka
 • Kraftkällan (för föräldrar som förlorat sina barn)
 • Cancerföreningar
 • Amazona i Stockholm
 • Bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg
 • Cancerföreningen Gävleborg

När det gäller stöd till andra föreningar ger vi endast till öronmärkta projekt och kurser för cancerdrabbade. Yoga och friskvårdsprojekt i Uppsala och Stockholm. Över 3000 personer har gått dessa kurser på Akademiska sjukhuset sedan 2007. Ny uppstart i egna lokaler från 2015. Under 2015 har redan ett hundratal bidragstagare gått dessa kurser. Från 2016 startas liknande verksamhet även i Stockholm.