Stort tack för bidraget från 60-års jubilerande sjuksköterskor vid Gbg:s Sjuksköterskeskola

Bidraget har öronmärks till Rekreationsbidrag för barn på Drottning Silvias barnsjukhus.