Palliativa enheten Uddevalla på Kongress i Köpenhamn

Redogörelse från Avd 14, palliativa enheten i Uddevalla.