Curo ge biobiljetter och Målarböcker till Skandeonkliniken i Uppsala

Curo skänker biobiljetter och målarböcker till de barn och deras anhöriga som ofta under en längre period vistas på Skandeonkliniken i Uppsala.

Till Skandeokliniken