Kronisk cancer blir allt vanligare

Sjukdomen och biverkningarna av den kraftfulla medicineringen syns inte alltid utanpå. Flera landsting har nu beslutat att patienter med Kronisk cancer bara är berättigad till en rehabiliteringsvistelse under sin livstid. Många försöker snabbt återgå till arbetet men biverkningarna sätter ibland stopp och man tvingas åter in i långa sjukskrivningar.                      Behovet av rehabilitering är stort.
Till skillnad mot andra cancerföreningar som nu minskar sin hjälp till denna patientgrupp så behåller vi möjligheten att kunna bli beviljad rehabilitering upp till tre gånger.