Hjälp oss fortsätta underlätta vardagen för cancerdrabbade barn och vuxna

I oktober varje år gör vi en prognos för nästkommande år och en plan för hur vi ska kunna fördela resurser till Clown och Målarverksamheter runt om i landet. För 2019 har det gått till 22 enheter från Luleå i norr till Ystad i söder, från Karlstad i väster till Huddinge i öster. Idag görs den sista utbetalningen av medel för 2019 till dessa enheter tack vare alla era fina bidrag under året. För en månad sedan la vi en prognos för 2020 med förhoppningen om att kunna fortsätta ge Clown och Målarverksamheterna resurser för sina verksamheter runt om i landet även nästa år.

Med stor glädje kan vi också berätta att alla privatpersoner som sökt bidrag för rehabilitering och eftervård och uppfyllt ansökningskriterierna kunnat beviljas bidrag även under detta år.

Curo önskar er alla en fin avslutning på året och hoppas på ert fortsatta stöd för att underlätta vardagen för de cancerdrabbade.