Utdelning av bidrag

Idag har vi åter igen beslutat ge bidrag till Skandionkliniken i Uppsala i form av biobiljetter till barn och familjer som vistas där under en längre tid för behandlingar.
Även Målarverkstan med sin verksamhet på Akademiska sjukhuset i Uppsala får årligen biobiljetter att dela ut på barnsjukhuset.

Curo har idag beslutat att stötta ett nätverk för kuratorer med bidrag för föreläsare. Kuratorer är en otroligt viktiga pusselbit i vården och sitter på stora kunskaper att kunna hjälpa cancerdrabbade i sin ofta mycket besvärliga situation. Genom dessa kuratorer får drabbade bland annat information och hjälp med var de kan söka bidrag och stöd. Vill vill med detta bidrag ge kuratorer de redskap de behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt och därigenom konkret hjälpa cancerdrabbade