Stort tack för ett fantastisk anonymt bidrag

Curo har idag mottagit en stor summa av en anonym bidragsgivare.

Vi så tacksamma och rörda.

God Jul och Gott Nytt År!