Kallelse till Årsmöte 2021

Kallelse till Årsmöte 2021.

Föreningen kallar till årsmöte torsdag den 20 maj 2021 kl 12.00 vid Dukvägen 16. Pga Pandemin hålls mötet på gården mellan husen

Vi måste ha din anmälan om deltagande senast den 14 maj.

Med brev till: Curo, Hasselvägen 19, 19533 Märsta

Med e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

OBS! När du kontaktar Curo, skriv ditt namn och adress och telefonnummer

 

Enligt föreningens stadgar skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av justeringsmän

3. Årsberättelse

4. Revisionsberättelse

5. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

6. Val av ordförande och sekreterare

7. Val av styrelseledamöter 1-3 stycken och val av suppleant/er

8. Val av revisor

9. Val av valberedning

10. Bestämmande av medlemsavgifter

11. Övriga frågor och inkomna motioner

Samtliga medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

 

Roland Eriksson, Styrelsens ordförande

 

Valberedningens förslag

Till nya styrelsemedlemmar föreslår valberedningen att Årsmötet 2021 utser följande styrelse:

Roland Eriksson, ordförande på 1 år

Kanthie Andersson, ledamot på 1 år

Gunnar Jansson, ledamot 2 år

Lars Larsson och Johnny Storskörd, suppleanter på 1 år

Följande styrelsemedlemmar sitter kvar på sina uppdrag ytterligare 1 år

Jonas Stavegren, ledamot

Kjell Skytt, ledamot