Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta alla dessa viktiga verksamheter även under 2022.

Varje år i början av november planerar vi in våra stöd till verksamheter under nästkommande år. Clown och Målarverksamheter behöver ha lång framförhållning på vilka resurser de kommer att ha framöver för att kunna planera sitt viktiga arbete på sjukhusen. Curo gör en prognos på vår insamling och att vi med era bidrag kan kunna ge dem resurser till att fortsätta sitt arbete. Vi planerar att Clown och Målarverksamheterna ska fortsätta även under 2022 på alla de 21 sjukhus vi stöttar idag. Förutom detta så har vi för 8:e året i rad kunnat ge bidrag till alla privatpersoner som sökt bidrag och uppfyllt ansökningskraven. Curo har under året även gett stöd till BCF Rosa på Gotland och vi delar ut Biobiljetter till barn och deras anhöriga på Akademiska sjukhuset och Skandeonkliniken i Uppsala. Under senare delen av detta år har även rehabiliteringsresorna till Tervis Spa i Estland kommit igång igen vilket vi är mycket glada för då det uppskattas enormt av våra bidragstagare. Curo fonderar inga medel utan det som kommer in ska användas så snabbt som möjligt. Behoven av hjälp är stort och kan inte vänta.
 
Kulturhalsan på Instagram
Idag fick vi trevligt besök från Curo Riksföreningen för Cancersjuka. De kom med tårta och en mängd biobiljetter som skall delas ut till alla superhjältar!❤️Vi är oerhört tacksamma för det fina stöd vi fått från Curo under alla år som gjort det möjligt att fortsätta med Målarverkstan 🙏❤️