Stort tack till Golfgänget Bling

Tack för den fina årliga insamlingen till förmån för de cancerdrabbade.