Curos planering för 2022

Det är med stor glädje och tillförsikt vi nu gjort en prognos för hur vi ska fortsätta vår viktiga verksamhet 2022. Med våra bidragsgivares fortsatta stöd gör vi nu bedömningen att vi kan fortsätta stödja och hjälpa alla Clown och Målarverksamheter runt om i landet som vi gett bidrag till under många år även under 2022. Vi har inga fonderade medel utan de bidrag som kommer in ska användas så snart som möjligt. Behoven är stora och att lägga pengar på banken är inte rätt mot alla de som så väl behöver hjälp nu. Med er hjälp och stöd kan vi fortsätta göra stor skillnad för de cancerdrabbade.