Curobladet # 1

Curo har bytt utseende. Istället för som tidigare skicka ut foldrar om vårt arbete sänder vi nu med Curo-bladet till våra utskick. Det är vår förhoppning att den ska vara mer lättläst och ge en fin bild av vår verksamhet och vad vi gör med insamlade medel.

Curobladet # 1 ligger nu för tryckning och kommer att distribueras med utskicken från och med juli men ni kan redan nu både se och ladda ner den från vår hemsida

Klicka på länken ovan.