Nyheter

I oktober varje år gör vi en prognos för nästkommande år och en plan för hur vi ska kunna fördela resurser till Clown och Målarverksamheter runt om i landet. För 2019 har det gått till 22 enheter från Luleå i norr till Ystad i söder, från Karlstad i väster till Huddinge i öster. Idag görs den sista utbetalningen av medel för 2019 till dessa enheter tack vare alla era fina bidrag under året. För en månad sedan la vi en prognos för 2020 med förhoppningen om att kunna fortsätta ge Clown och Målarverksamheterna resurser för sina verksamheter runt om i landet även nästa år.

Med stor glädje kan vi också berätta att alla privatpersoner som sökt bidrag för rehabilitering och eftervård och uppfyllt ansökningskriterierna kunnat beviljas bidrag även under detta år.

Curo önskar er alla en fin avslutning på året och hoppas på ert fortsatta stöd för att underlätta vardagen för de cancerdrabbade.

Vi fick denna underbara bild av Olivia i veckan.
Idag besöker vi Målarverkstan på Akademiska sjukhuset i Uppsala där Jeanette gör ett fantastisk arbete.
Här kommer en liten text från ett mail Jeanette fått.
"Hej Jeanette. Har inte riktigt haft orken att berömma jobbet du gjort och gör (inte bara för min dotter) i en extremt jobbig situation med en ogreppbar sjukdom. Jobbiga undersökningar och diverse vuxenprat gällande henne existerar inte för en liten stund och hon kan vara tjejen hon förtjänar att vara om så än för en kort stund. Inte funnits många höjdpunkter under en dag på 95a då hon varit låst vid avdelningen pga. medicinpumpar etc, men du är och har varit en av dem.
Tack från oss i vår lilla familj.
Ps. Ska vi vara helt ärliga är det kul för mamma och pappa att bryta vardagen med måleri också. 😉"
Vi på Curo är så glada och stolta att kunna bidra med denna verksamhet på Akkis.

Antalet ansökning om hjälp för rehabilitering har ökat med 52% mot förra året.

Vi har än så länge klarat att bevilja alla som sökt och uppfyllt våra ansökningskrav rehabiliteringsvistelser även under detta år men trycket ökar.

Vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätt ge alla som har behov av den viktiga rehabiliteringen som behövs för att kunna komma tillbaka efter en lång och besvärlig sjukdomsperiod.

Curo har inga långa väntetider på att ge besked på en ansökan. Delar av styrelsen träffas två gånger i månaden för att gå igenom alla inkomna ansökningar. Blir ansökan beviljad så behöver du inte vänta flera månader på att få åka på rehabilitering. Du behöver inte heller betala en medlemsavgift för att få möjligheten att få ett bidrag, vi anser det vara fel att den som är sjuk ska betala för möjligheten till hjälp. Behovet av hjälp är stort.

Curo är en av få föreningar som inte fonderar insamlade medel. Vi anser att det som samlas in ska användas så snart som möjligt. Behovet finns NU!

Curo ber om ditt stöd för att vi ska kunna ge de cancerdrabbade den eftervård de så väl behöver och som samhället allt mindre tar hänsyn och ansvar för.