Nyheter

 

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

 

Kallelse till Årsmöte 2019.

Föreningen kallar till årsmöte torsdag den 23 maj 2019 kl 17.00 i föreningens lokaler på Sjöängsvägen 2 i Sollentuna.
Vi måste ha din anmälan om deltagande senast fredagen den 17 maj. 
Med brev till: Curo Sjöängsvägen 2, 192 72 Sollentuna
Med e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
OBS! När du kontaktar Curo, skriv ditt namn och adress och telefonnummer

Enligt föreningens stadgar skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av justeringsmän

3. Årsberättelse

4. Revisionsberättelse

5. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

6. Val av ordförande och sekreterare

7. Val av styrelseledamöter 1-3 stycken och val av suppleant/er

8. Val av revisor

9. Val av valberedning

10. Bestämmande av medlemsavgifter

11. Övriga frågor och inkomna motioner

Samtliga medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Roland Ericson, Styrelsens ordförande

 

Valberedningens förslag

Till nya styrelsemedlemmar föreslår valberedningen att Årsmötet 2019 utser följande styrelse:
Roland Eriksson, ordförande på 1 år
Kanthie Andersson, ledamot på 1 år

Gunnar Jansson, ledamot på 2 år
Lars Larsson och Johnny Storskörd, suppleanter på 1 år

Följande styrelsemedlemmar sitter kvar på sina uppdrag ytterligare 1 år.                                                             

Jonas Stavegren, ledamot  samt Kjell Skytt, ledamot                  

 

Till ny valberedning föreslås Helena Strandberg samt Jonathan Forsberg.
Till föreningens revisor föreslås auktoriserade revisorn Cajsa Marcelius på Finnhammars Revisionsbyrå AB.

Hjälp oss skapa en Jubileumsalmanacka.

På vår facebooksida har vi lagt upp alla bilder från de tidigare 9 årens alster.

Nu är vi i full fart med att skapa en 10-års Jubileumsalmanacka.

Välj ut den bild du bäst tycker ska vara för varje månad och skriv in det som en kommentar på facebook eller maila oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

De tre personer som får flest bilder med på rätt månad av alla som röstat vinner fina priser som vi blivit sponsrade.

Så bläddra igenom och hitta dina favoriter.

ex: Bild 47 från Juni 2013

 Bild 28 från April 2011

 

 

 

Curobladet nr 2 kommer nu att skickas med i våra utskick. Vi hoppas ni ska tycka om innehållet och att den ger en fin bild av våra verksamheter och vad vi gör med insamlade medel.

Curobladet # 2 kommer att distribueras med utskicken från och med jan 2019 men ni kan redan nu både se och ladda ner den från vår hemsida

Klicka på länken ovan.

Idag har styrelsen haft årets sista beviljningsomgång. Med era fina bidrag har Curo även detta år kunnat ge alla privatpersoner som ansökt om stöd och som uppfyllt ansökningskriterierna bidrag för rehabilitering och eftervård.

Antalet ansökningar är stort och era bidrag en förutsättning för att vi ska kunna ge dessa cancerdrabbade den rehabilitering och eftervård som samhället i stor utsträckning inte längre kan erbjuda.

Curo önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!