Nyheter

Vi har nu dragit vinnaren bland de som skänkt ett bidrag till föreningens arbete under första kvartalet 2017.

Stort grattis till Claus Buchkremer som vunnit ett presentkort på 3000 kr sponsrat av Byberg & Nordin Busstrafik AB.

Idag den 24 februari 2017 har Expressen publicerat en artikel gällande clownverksamheten på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. I denna artikel skriver tidningen att Curo dragit sig ur och inte längre bidrar till clownverksamheten. Detta är helt korrekt, men tidningen nämner inget om varför vi tagit detta mycket tråkiga beslut utan lägger skuldbördan på Curo. Vi vill därför ge er en bakgrundsbild till detta tråkiga beslut. Vårt beslut togs efter att under flera år ha erbjudit sjukhuset en dubblering av de medel vi bidrog med till verksamheten på NUS. Bland annat finns följande att läsa under fliken ”Nyheter” på vår hemsida, daterat den 08 januari 2015:

Curo vill ge mera resurser till Clownerna på NUS. Jämfört med andra stora sjukhus är det få clownbesök på barncanceravdelningen i Umeå. Curo erbjuder nu sjukhuset att få medel för ytterligare en dag i veckan.

Den 1 dec 2015 skickade vi följande mail till verksamhetschefen Per-Erik Sandström:

”Som ansvarig för er verksamhet vill vi informera er om vårt beslut gällande 2016. Curo vill härmed meddela er om att vi inte kommer att ge er fortsatta bidrag för er Clownverksamhet på NUS för 2016. Att vi nu tar detta tråkiga beslut bygger på den för oss märkliga kommunikation vi haft med lekterapin på NUS och de ställningstaganden som sjukhuset gjort gällande Clownverksamhet. Curo har under en lång tid velat utöka och lovat er mer bidrag till ytterligare verksamhet på sjukhuset. Vi har dock fått veta av ansvariga att Clownverksamhet en dag i veckan är fullt tillräckligt. För oss är detta ett märkligt och främmande ställningstagande. Tvärtemot hur alla andra enheter vi ger stöd till runt om i Sverige resonerar. Hur hårt detta resonemang vilar i organisationen har jag försökt få reda på men tyvärr så lämnas alla dessa frågor vidare till en och samma person vilket gjort det omöjligt att värdera sanningshalten i. Vi vill naturligtvis göra allt vi kan för att barn ska få ta del av den fantastiska möjligheten av vad en bra clownverksamhet på sjukhus kan innebära. Om inte stödet för detta finns inifrån sjukhuset kan verksamheten aldrig utvecklas och föras framåt. Därför vänder vi oss till sjukhus som ser denna verksamhet med alla sina fördelar och förstår dess enorma fördelar inte bara som ett avbrott i vardagen utan även att sjukhuspersonal kan lära sig mycket om hur man möter barn på nya sätt och avlastas i vissa situationer. Vi har under ett antal år försökt påverka NUS ställningstagande men utan att få gehör för våra erbjudanden.Curo anser att lekterapin på NUS och ansvariga inte hanterat detta på önskvärt sätt och därför avslutar vi vårt stöd till verksamheten på NUS.”

Av 214 ansökningar 2016 så beviljades 181 st vilket ger 85%.

Av återstående 33 han 2 avlida innan de kunde bruka bifallet.

9 ej fullständiga ansökningar trots efterfrågat underlag.

15 hade för höga inkomster. 1 redan fått 3 ggr vilket är max.

1 clownverksamhet fick avslag. 5 från sjukhus på sådant som bör ingå i deras uppdrag, ex sängar, tv-apparater, måla rum.