Nyheter

Av 214 ansökningar 2016 så beviljades 181 st vilket ger 85%.

Av återstående 33 han 2 avlida innan de kunde bruka bifallet.

9 ej fullständiga ansökningar trots efterfrågat underlag.

15 hade för höga inkomster. 1 redan fått 3 ggr vilket är max.

1 clownverksamhet fick avslag. 5 från sjukhus på sådant som bör ingå i deras uppdrag, ex sängar, tv-apparater, måla rum.

Curo har den stora glädjen att meddela att vinnare bland de som skänkt ett bidrag till vår verksamhet under sep-dec 2016 blev Marie Jacobsson i Västerås.

Hon har vunnit ett presentkort på 3000 kr hos Peters Buss AB som skänkt denna fina vinst. Varje kvartal under 2017 lottar vi ut fina presentkort eller resor som våra researrangörer givit föreningen för att sporra verksamheten.

Stort grattis till Marie!

Curo har under 2015 gjort följande beslut gällande inkomna ansökningar till föreningen. 92 % av totalt antalet inkommande ansökningar beviljades.

2 % Har redan blivit beviljade tre gånger vilket är maxantal och fått avslag.

3 % Har för haft för höga inkomster och därför fått avslag på sin ansökan.

1 % Har returnerats för att ansökan inte varit komplett och därefter inte återkommit till oss med komplettering.

2 % Har av olika anledningar fått avslag på sin ansökan.

Till exempel för att vi inte ger bidrag på det sätt de önskat, ansökan om pengar till forskningsprojekt, inte berättigade till bidrag då de inte är cancerdrabbade.

Stort tack för alla fina bidrag till förmån för de cancerdrabbade. Vi är nu inne på vårt 23:e år. Curo fonderar inga medel utan använder de inkomna bidragen så skyndsamt som möjligt. Vi anser behoven ute i samhället är så stora att det inte är försvarbart att fondera medel för avkastningens skull. Att spekulera med bidragsgivarnas pengar på aktie eller fondmarknader är inte förenligt med föreningens syn på hur man förvaltar inkomna medel.