Styrelse 2018

Nedan presenteras Curo Riksföreningen för Cancersjukas styrelse vald vid årsmötet 2018 för perioden 2018/2019.

Självklart utgår ingen ersättning till styrelsens medlemmar.

Föreningens auktoriserade revisor är Cajsa Marcelius från Finnhammars Revisionsbyrå.