Styrelse 2017

Nedan presenteras Curo Riksföreningen för Cancersjukas styrelse vald vid årsmötet 2017 för perioden 2017/2018.

Självklart utgår ingen ersättning till styrelsens medlemmar.

Föreningens auktoriserade revisor är Cajsa Marcelius från Finnhammars Revisionsbyrå.