Clown- och Målarverksamheterna

Clown- och Målarverksamheterna på sjukhusens barnavdelningarna är en fantastik verksamhet som inte bekostas av sjukvården.

Curo har bara under 2000-talet delat ut över 55 miljoner till denna typ av verksamhet.

Under mer än 15 år har Curo varit huvudsponsor till Clown- samt Målarverkstäderna på Astrid Lindgrens barnsjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Under 2024 kommer vi att ge medel till 20 sjukhus och andra enheter runt om i landet. Dessa sjukhusclowner har inte mycket gemensamt med vanliga clowner och flertalet har en mycket lång och gedigen utbildning bakom sig. Ansvariga på Astrid Lindgrens Barnsjukhus har berättat att de sparar kilovis med mediciner samt att föräldrar och syskon får en stunds avlastning. Det har gjorts många studier under åren och några av dessa kan ni läsa mer om under fliken ”Forskning på Clownverksamhet”.

Med Curos stöd har Målarverkstan sedan många år tillbaka fått resurser för att bedriva verksamhet Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Clownetterna i Västerås

Artiklar

Här kan du se några av alla de artiklar och klipp gällande clownernas och målarverkstädernas arbete.