Vår Tidning & Länkar

Här är några av de verksamheter som stöttas av Curo Riksföreningen för cancersjuka

Clownetterna på Västerås lasarett.

ClownClubben på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Clownjouren och Clownkompaniet på barnsjukhuset i Uppsala.

Clownverksamheten på Sunderby sjukhus i Luleå.

Clownen Bulgo på Örebro Universitetssjukhus samt Centralsjukhuset i Karlstad.

Lek och Målarverksamheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg.

Bröstcancerföreningen Rosa på Gotland

Clownronden Skåne.

Kultursjukhuset i Borås och på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Clownlabbet i Kalmar och Växjö.

Östergötlands sjukhusclowner i Norrköping, Motala, Linköping