Cancerföreningar

Det är en ära för oss på Curo att få stödja så viktiga verksamheter som dessa föreningar ägnar så mycket tid och kraft åt.

Deras verksamheter bygger på ideellt engagemang och kärleken att hjälpa sina medmänniskor. Dessa föreningar gör ett fantastisk arbete och är ett stort stöd såväl på sjukhusen som genom sina olika verksamhetsgrupper.

Här är några exempel på föreningar som fått bidrag för sin verksamhet av Curo.

BCF Johanna i Göteborg
Bland annat för deras fina arbete med stödgrupper för barn och ungdomar där modern drabbats.
Recidivgrupp får bidrag för kurs på Brännö.

BCF Amazona i Stockholm
Samtalsgrupper förstagångssjuka unga, Samtalsgrupp att leva med spridd bröstcancer

Cancerföreningen Gävleborg
Föreläsare vid seminarium och kurser.

Rehabkryssning ”Vi kryssar rosa”
Föreläsare och Yogainstruktörer

Bröstcancerföreningen Rosa på Gotland
Rehabiliteringshelg för sina medlemmar