Om Föreningen

Curo är en medlemsstyrd förening med drygt 14 000 medlemmar spridda runt om i landet och har omkring lika många andra generösa givare. Varje år har medlemmarna fått en kallelse via vår hemsida till årsmötet samt tillgång till vår ekonomiska redovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.

Medlemmarna har enkelt kunnat konstatera hur mycket det kostat att samla in pengar och vart de insamlade medlen har används. Med era fortsatta förtroende kan vi i år bland annat ge resurser för Clown- och Målarverksamheter på 20 sjukhus med barnavdelningar. Flera hundra bidragstagare får varje år rehabiliteringsvistelser. Barn och ungdomar får rekreationsmaterial.

Vad är unikt med Curo

– Alla clown och målarverksamheter redovisar månatligen vad de gör för deras beviljade bidrag. När och var, hur många barn, hur många clowner m.m. På detta sätt kan vi se enkelt kontrollera att de utfört vad vi kommit överens om. Vi betalar inte heller ut medel i förväg, allt detta för att säkerställa att bidragsgivarnas pengar används på korrekt sätt.

– Vi ger bidrag som går direkt till de som är drabbade inte till mellanhänder och andra organisationer som ska ha en del av kakan. Ett exempel är att om Postkodlotteriet delar ut 27% till välgörande ändamål, vilket i deras fall är till andra föreningar så försvinner ju en hel del i overheadkostnader hos den föreningen som fått bidraget, osv.

– Vi har löpande uppföljning och diskussioner med de organisationer som vi ger bidrag gällande deras omkostnader och sätt att effektivt bedriva sin verksamhet.

– Vi håller kontakten med bidragstagare för att få viktiga utvärderingar och förslag på förbättringar.

– Vi anser att den som är sjuk inte ska betala för att få möjligheten till ett bidrag genom att behöva bli medlem vår förening. Detta är mot de grundläggande reglerna som gäller för ideella förening men tyvärr ändå praktiseras av vissa föreningar. Konstigt nog finns även föreningar som har 90-konto med i denna kategori men som ändå går ifrån denna grundläggande princip.

– Våra ambitioner är att få så mycket valuta som möjligt för de pengar som delas ut och därför är vi djupt engagerade i hur exempelvis Clowner, föreningar och andra bidragstagare bedriver sin verksamhet.

– Bidragsgivarnas pengar går till verksamheter som du enkelt kan se och kontrollera att de finns och vad de gör.

– Vi kan naturligtvis inte redovisa vilka personer som får rehabilitering och vilka barnfamiljer som fått bidrag till rekreationsmaterial men vi har massor av kuratorer och läkare som kan intyga att vi gör ett stort och viktigt arbete för att hjälpa de drabbade.

– Vi har en styrelse som helt idéellt och utan ersättning arbetar nära verksamheten. De uppdateras löpande om verksamheten och är aktivt deltagande i utdelning av medel.

– Curo fonderar inga medel utan använder de inkomna bidragen så skyndsamt som möjligt. Vi anser behoven ute i samhället är så stora att det inte är försvarbart att fondera medel för avkastningens skull. Att spekulera med bidragsgivarnas pengar är inte förenligt med föreningen syn på hur man förvaltar inkomna medel.

Personuppgiftspolicy

Curo beskriver i följande dokument vår personuppgiftspolicy

Mer information om Curo

Fördelning Bidragstagare

Varför har föreningen inget 90-konto?

Vi skriver här några rader gällande vad som är bakgrunden till varför vi inte har 90-konto.

Vill också förtydliga att Frii som ligger bakom den så kallade ”svartalistan” är en intresseorganisation och inget annat för de som har 90-konto och smutskastar gärna andra som inte har det och kallar dom oseriösa. Detta påstående kommer inte från myndigheter eller SFI. Vi kan inte ta ansvar för andra föreningar men vill påstå att detta inte gäller oss. Gällande just Frii kan ni läsa några inlägg i media om ni klickar på nedanstående länkar.

Artikel i Focus

Artikel på Facebook

Vårt 90-konto drogs in 2006 09 04. I första hand för att vi inte skulle kunna nå en kostnadsnivå på max 25 % trots att vi deklarerat att målet kunde nås till 2006 årets slut. Framförallt är det underligt nog själva insamlingsmetoden som SFI vill ha bort. Ett lagförslag i början av 2000-talet att förbjuda all telemarketing kom från den ”gamla regeringen” men kunde ej genomdrivas. Istället valde SFI att förändra och höja procentsatsen från 65 till 75% med motiveringen att man genom detta gjorde det omöjligt att samla in medel genom telefonkontakt med bidragsgivaren. Vi som arbetar med insamling vet att de så populära insamlingsformer som galor och evenemang netto bidrar med en klart lägre summa än vad som erfodras. Man anför att många känner sig lurade av Telemarketingföretag, då avtal om köp träffas på telefon samt att det förekommer att NIX registrerade telefonnummer inte iakttagits samt att insamlingsmetoden är för dyr.

Vi säljer ingenting och träffar inga avtal på telefon utan frågar om vi får skickar ut information och ett inbetalningskort. Det framgår klart att det gäller ”ett frivilligt bidrag”. Det är rätt att insamlingsmetoden kostar pengar men alternativen för en relativt liten och okänd förening kostar mycket mer om vi inte använder ”bössinsamling” med ideellt arbetande. Nackdelen är att insamlade medel blir mycket ringa. Föreningen har investerat i effektivare insamling och redovisning för att påsikt nå lägre insamlingskostnader. Detta har också skett vilket gjort att vi löpande kunnat redovisa en allt högre procent utbetalt till ändamålet. Dock har SFI som ju inte gillar insamlingsformen beslutat att vi ALDRIG kan få ett 90-konto pga av detta, även om vi klarar målet om att dela ut mer än 75% då de som tidigare nämnts inte gillar insamlingsformen. Vi fortsätter dock att vidta åtgärder för att fortsätta höja procentsatsen. Vi har varit öppna med att vi inte har 90-konto och inte på annat sätt försök få bidragsgivare att tro något annat. Här finns det exempelvis föreningar som har tagit konton som börjar med 9x xxx vilket naturligtvis är vilseledande. Endast de med 90 xxx har kontrollgirokonto. Gällande dagens regelverket för 90-konton så är de mycket följsamma och förändras löpande vilket ibland orsakar onödiga omställningskostnader. Vi fortsätter att arbeta på att bli så effektiva som möjligt och trots de återkommande negativa skriverierna som naturligtvis skadar vårt förtroende så ligger vi mycket nära gränsen för 90-kontot. Utan dessa negativa skriverier skulle vi utan problem klara de krav som SFI ställer för ett 90-konto.

Vi fortsätter dock att vidta åtgärder för att fortsätta höja procentsatsen. Utskick via mail, IP-telefoni, nytt bredband, inköp av pappersmaterial från utlandet, byte till billigare lokaler m.m minskar våra omkostnader. Vi är stolta över vårt arbete med eller utan 90-konto.

I mitten av december -09 lade regeringen fram en proposition till riksdagen med förslag på lagändringar för att motverka missbruk av stiftelser, särskilt i samband med insamling av pengar. I förslaget ingår bland annat att insamlingsstiftelser blir skyldiga att nå upp till 75 procent av de insamlade medlen till ändamålet, i linje med kraven för 90-konto. Vårt önskemål är att detta även ska komma att gälla alla som samlar in medel och att det blir ett statligt organ som kontrollerar denna typ av verksamhet till skillnad mot idag.

Under 2007 delade ut lite drygt 7.5 miljoner till ändamålet vilket gav drygt 70.8%. För 2008 blev resultatet utdelat till ändamålet 6.8 miljoner och 70.7%. För 2009 blev resultatet utdelat till ändamålet 6 miljoner och 72.8%. För 2010 blev resultatet utdelat till ändamålet 6,13 miljoner och 70.2%. För 2011 blev utdelat till ändamålet strax under 6 miljoner och 70.4%. (Skriverierna gällande Af Donners svindlerier på Cancerfonden och Röda Korset slog även mot vår verksamhet). För 2012 blev resultatet utdelat till ändamålet 6,7 miljoner och 73%. För 2013 blev resultatet utdelat till ändamålet 6,9 miljoner och 73,5%. För 2014 blev resultatet utdelat till ändamålet 6.3 miljoner och 70%. För 2015 blev resultatet utdelat till ändamålet 6.0 miljoner och 70%. För 2016 blev resultatet utdelat till ändamålet 6.1 miljoner och 69%. För 2017 blev resultatet utdelat till ändamålet 5.7 miljoner och 67%. För 2018 blev resultatet utdelat till ändamålet 5.0 miljoner och 69%. Att insamlade medel minskar beror enkom på att det blir allt svårare att nå våra fantastiska bidragsgivare per telefon.

Självklart har vi samma tuffa redovisningskrav som andra föreningar vilka samlar in pengar vare sig de har 90-konto eller ej. Dessa skiljer sig från vanliga aktiebolagsrevisioner och innefattar bland annat större kontroller gällande hur inkommande och utgående bidrag används och redovisas samt att de uppfyller föreningens stadgar. Vi har aldrig fått några nedslag eller andra noteringar från våra revisorer. Gällande projekten vi stödjer kan ni gå in på vår hemsida och hitta massor av länkar och se vart våra insamlade medel går. Där kan du enkelt kontrollera att medlen kommer fram och används till de ändamål vi redovisar. Kontakta gärna de vi ger bidrag för att få referenser och omdömen om vår verksamhet.

För dig som är intresserad och vill veta mer om Frii och SFI så har Bo Pettersson i oktober 2011 kommit ut med en bok

”Insamlingsverksamhet & Maffiaverksamhet” som behandlar en del av ovanstående problematik.

Roland Ericson, Ordförande