Skänk bidrag/gåvor

Skänka bidrag

Enklast och billigaste sättet är att använd autogiro.

Inga utskickskostnader ger mer resurser kvar till de cancerdrabbade.

Bankgiro & Postgiro

Skänk en gåva
Bankgiro: 5146-2869
Plusgiro: 4983501-0 för OCR-inbetalningar (för er som har ett inbetalningskort)
Plusgiro: 647303-7
Swish-betalningar: 1236908412