Söka bidrag

Vuxna kan söka bidrag till rehabiliteringsvistelse. Rehabilitering efter en lång sjukdomsperiod är mycket viktigt för att kunna komma tillbaka och föreningen har därför beslutat att ge så många som möjligt möjligheten till eftervård.

Vi har därför beslutat att inte ge ekonomiska bidrag för vuxna utan fullt ut arbeta för rehabilitering och eftervård. Föreningen samarbetar med ett stort antal rehabiliteringshem/hospice. Sedan -09 ordnar vi specialanpassade rehabiliteringsvistelser utomlands. Se separat flik för dessa resor.

Barn och ungdomar (till och med 17 år) kan söka ett ekonomiskt stöd på max 5000 kr för rekreation.

Organisationer, patientföreningar och andra kan söka bidrag till projekt i de cancersjukas intresse. Ändamålet ska vara väl specificerat.

Under fliken Blanketter hittar ni ansökningshandlingar.

ALLA ansökningar skall styrkas av kurator eller behandlande läkare.

Våra regler

Regler och att tänka på innan du ansöker:

-Till ansökan skall bifogas kopior av den senaste inkomstdeklarationen med alla dess sidor.
-Finns flera vuxna på bostadsadressen ska inkomstdeklaration lämnas för samtliga.
-Inkomst och förmögenhetsgränser vid senaste taxering:
Inkomst: Makar/sambos 400.000 kr/år. Ensamstående 250.000 kr/år.
Inkomsten minskas med ett basbelopp per hemmavarande barn/ungdom.
Förmögenhet: Makar/sambos 400.000 kr. Ensamstående 250.000 kr
-Beviljade bidrag skall utnyttjas inom sex månader efter beviljningsdatum.
-Bidrag kan inte sökas i efterskott.
-Åberopad cancersjukdom bör vara aktuell, behandlad under de senaste 18 månaderna.
-Bidrag kan sökas tidigast 12 månader efter det senaste bidraget utbetalats och max 3 ggr.
-Bidrag som blivit beviljade är strikt personliga och kan inte delas med familjemedlemmar eller andra anhöriga.
-Ej kompletta ansökningshandlingar kan ej behandlas av styrelsen.
-Handläggningstiden är ca 2-4 veckor