Vår personal

Curo tar ansvar för sina anställda,

Personalen är vårt absolut viktigast verktyg för att på ett seriöst och ansvarsfullt sätt få ut vårt budskap.

– Curo tog ett snabbt beslut i samband med utbrottet av Coronapandemin att all personal ska arbeta hemifrån då alla tillhör riskgrupper. Från mars 2020 flyttades all verksamhet.

– Vi värnar om en stabil och trygg arbetsplats. I snitt har våra anställda varit hos oss i drygt 13 år. Den längsta i över 25 år.

– Genomsnittsåldern är 59 år med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Inga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

– Vi anser det viktigt att våra anställda har stor livserfarenhet och ett brinnande engagemang för sina medmänniskor.

– Många har egen erfarenhet av vad en allvarlig sjukdom för med sig.