Studier gällande Clownverksamhet inom sjukvården

Här kan du ta del av de forskningsstudier Lotta Linge har gjort gällande clownverksamhet inom sjukvården.

Nedan hittar du även en studie gjord av Lotta Linge under sitt arbete på högskolan i Halmstad.

Clowner på sjukhus lockar till livslust