Curo är unik

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

– Våra ambitioner är att få så mycket valuta som möjligt för de pengar som samlats in och därför är vi djupt engagerade i hur exempelvis Clowner, föreningar och andra projekt bedriver sin verksamhet. Vi anser att de behandlingshem vi ger rehabiliteringsvistelser till ska ha en rimlig avkastning och inte dra nytta av den besvärliga situation våra bidragstagare befinner sig i och ta oskäliga kostnader.

– Vi ger bidrag som går direkt till de som är drabbade och inte till mellanhänder och andra organisationer som ska ha en del av kakan. Ett exempel är att om Postkodlotteriet delar ut 27% till välgörande ändamål, vilket i deras fall är till andra föreningar så försvinner ju en hel del i overheadkostnader hos den föreningen som fått bidraget.

– Vi har löpande uppföljning och diskussioner med de organisationer som vi ger bidrag gällande deras omkostnader och sätt att effektivt bedriva sin verksamhet.

– Alla Clown- och Målarverksamheter redovisar sina verksamheter och vad man gjort för våra bidrag. 

– Vi håller kontakten med bidragstagare för att få viktiga utvärderingar och förslag på förbättringar.

– Vi anser att den som är sjuk inte ska betala för att få möjligheten till rehabilitering genom att behöva bli medlem i vår förening. Tvärtom avråder vi cancerdrabbade att ge medel till föreningen då vi vet hur kostsamt det är att vara svårt sjuk. Detta är mot de grundläggande reglerna som gäller för ideella föreningar men tyvärr ändå praktiseras av vissa. Konstigt nog finns även föreningar som har 90-konto med i denna kategori men som ändå går ifrån denna grundläggande princip.

– Era pengar går till verksamheter som ni enkelt kan se och kontrollera att de finns och vad de gör.

– Vi kan inte redovisa vilka personer som får rehabilitering och vilka barnfamiljer som fått bidrag till rekreationsmaterial men vi har massor av kuratorer och läkare som kan intyga att vi gör ett stort och viktigt arbete för att hjälpa de drabbade.

– Vi har en styrelse som helt ideellt och utan ersättning arbetar nära verksamheten. De uppdateras löpande om verksamheten och är aktivt deltagande i utdelning av medel. Delar av styrelsen träffas minst två gånger per månad för detta arbete. 

– Curo fonderar inga medel utan använder de inkomna bidragen så skyndsamt som möjligt. Vi anser behoven ute i samhället är så stora att det inte är försvarbart att fondera medel för avkastningens skull. Att spekulera med bidragsgivarnas pengar på aktie eller fondmarknader är inte förenligt med föreningens syn på hur man förvaltar inkomna medel.