Rehabilitering och eftervård

Allt som är så viktigt för läkande men som samhället idag inte hjälper till med och tar ansvar för.

Tyvärr är denna mycket viktiga del för att komma tillbaka efter en lång och påfrestande sjukdom något samhället inte tar ansvar för. Curo ger varje år flera hundra cancerdrabbade bidrag för rehabilitering och eftervård. Vi har noga utvalda rehabiliteringshem vi skickar bidragstagarna till och gör allt för att vistelsen ska blir så givande som möjligt.

Många cancersjuka drabbas av ekonomiska svårigheter på grund av lång sjukfrånvaro. Vi underlättar genom att även stå för resan till och från de rehabiliteringshem som vi anlitar utomlands. Curo har löpande kontakt med rehabiliteringshemmen och arbetar intensivt för att hitta det bästa alternativet för den enskilde bidragstagaren. Under fliken ”Bidrag” hittar du ett stort antal rehabiliteringshem runt om i landet samt på andra sidan Östersjön.