Styrelse

Nedan presenteras Curo Riksföreningen för Cancersjukas styrelse vald vid årsmötet 2023 för perioden 2023/2024.

Självklart utgår ingen ersättning till styrelsens medlemmar.

Föreningens auktoriserade revisor är Cajsa Marcelius från Finnhammars Revisionsbyrå.

Roland Ericson

Position: Ordförande

Kjell Skytt

Position: Ledamot

Kanthie Andersson

Position: Ledamot

Jonas Stavegren

Position: Ledamot

Gunnar Jansson

Position: Ledamot

Lars Larsson

Position: Suppleant

Helena Strandberg

Position: Valberedning

Jonathan Forsberg

Position: Valberedning

Johnny Storskörd

Position: Suppleant