Verksamheter

Curo bidrar med stöd till bland annat nedanstående verksamheter. Dessa satsningar och stöd är långsiktiga, med målet att hjälpa de cancersjuka genomgå sin mycket besvärliga sjukdomstid och få kraften och styrkan tillbaka. Denna hjälp är livsviktig och behovet stort i ett läge där samhället i många fall inte har resurser att hjälpa. Klicka i bilderna för mer information om hur insamlade medel används samt den forskning som bedrivs.

Behovet av stöd är stort – din hjälp behövs!

Skänk en gåva!

Plusgiro: 647303-7
Bankgiro: 5146-2869
Eller ring: 08-626 96 62

Clown och Målarverksamheter

Clown samt Målarverkstäderna på sjukhusens barnavdelningarna är en fantastik verksamhet som inte bekostas av sjukvården.

Cancerföreningar

Det är en ära för oss på Curo att få stödja en så viktig verksamhet som dessa föreningar ägnar så mycket tid och kraft åt.

Rehabilitering och eftervård

Allt som är så viktigt för läkande men som samhället idag inte hjälper till med och tar ansvar för

Forskning på Clownverksamhet

Nedan kan ni ta del av den undersökning Lotta Linge har gjort på uppdrag av barncancerförening.

Nyheter

Vad andra har sagt om Curo:

Jag har skickat ansökningar till Curo snart sex år. Behandlingstiden har alltid varit föredömligt kort och till stor glädje för mina patienter har de flesta ansökningarna bifallits. Curo är alltid aggerat mycket proffesionellt och med stor empati. Tack Curo för ert generösa bidrag, som möjliggör för oss att fortsätta med att utveckla yoga och friskvårdskurserna vid onkologikliniken Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Ann-Charlotte Pellettieri, kurator onkologikliniken Akademiska Sjukhuset i Uppsala​

Om Föreningen

Curo är en medlemsstyrd förening med drygt 22 000 medlemmar spridda runt om i landet och har omkring lika många andra generösa givare. Varje år har medlemmarna fått en kallelse via vår hemsida till årsmötet samt tillgång till vår ekonomiska redovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.

Medlemmarna har enkelt kunnat konstatera hur mycket det kostat att samla in pengar och vart de insamlade medlen har används. Med era fortsatta förtroende kan vi i år bland annat ge resurser för Clown- och Målarverksamheter på 21 sjukhus med barnavdelningar. Flera hundra bidragstagare får varje år rehabiliteringsvistelser. Barn och ungdomar får rekreationsmaterial.

Vad är unikt med Curo

– Alla clown och målarverksamheter redovisar månatligen vad de gör för deras beviljade bidrag. När och var, hur många barn, hur många clowner m.m. På detta sätt kan vi se enkelt kontrollera att de utfört vad vi kommit överens om. Vi betalar inte heller ut medel i förväg, allt detta för att säkerställa att bidragsgivarnas pengar används på korrekt sätt.

– Vi ger bidrag som går direkt till de som är drabbade inte till mellanhänder och andra organisationer som ska ha en del av kakan. Ett exempel är att om Postkodlotteriet delar ut 27% till välgörande ändamål, vilket i deras fall är till andra föreningar så försvinner ju en hel del i overheadkostnader hos den föreningen som fått bidraget, osv.

– Vi har löpande uppföljning och diskussioner med de organisationer som vi ger bidrag gällande deras omkostnader och sätt att effektivt bedriva sin verksamhet.

– Vi håller kontakten med bidragstagare för att få viktiga utvärderingar och förslag på förbättringar.

– Vi anser att den som är sjuk inte ska betala för att få möjligheten till ett bidrag genom att behöva bli medlem vår förening. Detta är mot de grundläggande reglerna som gäller för ideella förening men tyvärr ändå praktiseras av vissa föreningar. Konstigt nog finns även föreningar som har 90-konto med i denna kategori men som ändå går ifrån denna grundläggande princip.

– Våra ambitioner är att få så mycket valuta som möjligt för de pengar som delas ut och därför är vi djupt engagerade i hur exempelvis Clowner, föreningar och andra bidragstagare bedriver sin verksamhet.

– Bidragsgivarnas pengar går till verksamheter som du enkelt kan se och kontrollera att de finns och vad de gör.

– Vi kan naturligtvis inte redovisa vilka personer som får rehabilitering och vilka barnfamiljer som fått bidrag till rekreationsmaterial men vi har massor av kuratorer och läkare som kan intyga att vi gör ett stort och viktigt arbete för att hjälpa de drabbade.

– Vi har en styrelse som helt idéellt och utan ersättning arbetar nära verksamheten. De uppdateras löpande om verksamheten och är aktivt deltagande i utdelning av medel.

– Curo fonderar inga medel utan använder de inkomna bidragen så skyndsamt som möjligt. Vi anser behoven ute i samhället är så stora att det inte är försvarbart att fondera medel för avkastningens skull. Att spekulera med bidragsgivarnas pengar är inte förenligt med föreningen syn på hur man förvaltar inkomna medel.