Styrelse

Nedan presenteras Curo Riksföreningen för Cancersjukas styrelse vald vid årsmötet 2019 för perioden 2019/2020.

Självklart utgår ingen ersättning till styrelsens medlemmar.

Föreningens auktoriserade revisor är Cajsa Marcelius från Finnhammars Revisionsbyrå.

Roland Ericson

Position: Ordförande

Gunnar Jansson

Position: Ledamot

Johnny Storskörd

Position: Suppleant

Kjell Skytt

Position: Ledamot

Lars Larsson

Position: Suppleant

Kanthie Andersson

Position: Ledamot

Helena Strandberg

Position: valberedning

Jonas Stavegren

Position: Ledamot

Jonathan Forsberg

Position: valberedning
Image

Skänk en gåva

Plusgiro: 647303-7
OCR-inbet Pg: 4983501-0
Bankgiro: 5146-2869
Swish-betalning: 1236908412

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Sjöängsvägen 2
19272, Sollentuna
Tel: 08-626 96 62
Org.nr: 802407-6047
Telefontider Mån-Tors 13-16