Vår personal

Curo tar ansvar för sina anställda,

Personalen är vårt absolut viktigast verktyg för att på ett seriöst och ansvarsfullt sätt få ut vårt budskap.

- Curo tog ett snabbt beslut i samband med utbrottet av Coronapandemin att all personal ska arbeta hemifrån då alla tillhör riskgrupper. Från mars 2020 flyttades all verksamhet.

- Vi värnar om en stabil och trygg arbetsplats. I snitt har våra anställda varit hos oss i drygt 13 år. Den längsta i över 25 år.

- Genomsnittsåldern är 59 år med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Inga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

- Vi anser det viktigt att våra anställda har stor livserfarenhet och ett brinnande engagemang för sina medmänniskor.

- Många har egen erfarenhet av vad en allvarlig sjukdom för med sig.
Image
Image
Image

Skänk en gåva

Plusgiro: 647303-7
OCR-inbet Pg: 4983501-0
Bankgiro: 5146-2869
Swish-betalning: 1236908412

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Hasselvägen 19
19533, Märsta
Tel: 08-626 96 62
Org.nr: 802407-6047