Nyheter

I veckan firade vi att Johnny jobbat 24 år i föreningen. Stort grattis! Att ha personal som har samma grundsyn och övertygelse om att vi jobbar för att göra livet lite bättre för de cancerdrabbade är det viktigaste som finns. I insamlingsbranschen har vi inga stora löner och i vårt fall inte heller fina lokaler i innerstan eller andra förmåner. Det som gör Curo unikt är att vår personal enträget och med stor empati förstår hur viktigt vårt arbete är. De har alla en mycket stor livserfarenhet och egna ryggsäckar att bära på. Vår medelålder är idag 63 år och i snitt har de arbetat hos föreningen i 14 år vilket vi är otroligt stolta över.

Att vi under senaste året gjort stora omställningar och att alla nu får jobba hemifrån är en självklarhet för att kunna möta förändringar och fortsätta vårt arbete oavsett vad som händer. Fasta kostnader till ett minimum och fokus på att hjälpa de cancerdrabbade på ett så bra sätt som möjligt. Vi har därför lagt till några nya rehabiliteringshem i Sverige då resandet till andra länder nu är starkt begränsat.

Curo önskar er alla en härlig höst, var försiktiga, visa hänsyn och medmänsklighet.

 

I spåren av Corona så har många bidragstagare tyvärr sett sina rehabiliteringsresor till Estland och Polen bli inställda på obestämd tid.

Vi erbjuder nu alla dessa att få sina rehabiliteringar på annan ort om de inte orkar vänta på att gränserna öppnas igen. Vi har självklart förlängt alla bevillningars giltighetstid men vill ge möjligheten till nya alternativ. I samband med detta har vi utökat antalet rehabiliteringsanläggningar inom Sverige vi ger bidrag till och fler alternativ är på gång inom snar framtid.  Naturligtvis gäller dessa nytillkomna alternativ alla som söker rehabiliteringsvistelser genom Curo.

Curo önskar er alla en underbar midsommar. Vi fortsätter ta viktiga och snabba beslut i spåren av Pandemin. All insamlingspersonal har sedan april arbetat hemifrån då alla finns inom riskgrupperna. Det var viktigt att snabbt vidta åtgärder för deras säkerhet. Vi har nu även tagit beslutet att all verksamhet ska ske hemifrån och att vi kan kapa hyreskostnaden till ett minimum genom att flytta all verksamhet. Curos nya adress är nu Hasselvägen 19, 19533 Märsta. Detta påverkar naturligtvis inte verksamheten på något sätt men minskar våra omkostnader rejält. Antalet ansökningar från privatpersoner fortsätter att öka. Många får sina behandlingar uppskjutna och operationer inställda vilket på sikt kommer att innebära katastrofala följder för många cancerdrabbade. Vi fortsätter göra allt vi kan för att underlätta vardagen samt ge rehabilitering och eftervård till de redan hårt drabbade.

Curo önskar dig en trevlig sommar, var försiktig och visa hänsyn.

Efterlängtad och äntligen på plats för att kunna skickas till våra kära bidragsgivare med start i sommar.

Curobladet Nr 5

Klicka på länken ovan så kan du läsa den redan nu.

Många har det mycket besvärligt och tungt och vi ska fortsätta göra allt vi kan för att hjälpa de cancerdrabbade.

Vi önskar er alla en underbar sommar, var försiktiga och tänk extra på alla som redan innan Pandemin har ett nedsatt immunförsvar eller av annan anledning finns inom riskgrupperna.

Curo Riksföreningen för cancersjuka

 

Kallelse till Årsmöte 2020.

Föreningen kallar till årsmöte torsdag den 14 maj 2020 kl 17.00 vid föreningens lokaler på Sjöängsvägen 2 i Sollentuna.I beaktande av den nu pågående Corona-pandemin kommer årsmötet att hållas utomhus. Vi måste ha din anmälan om deltagande senast fredagen den 8 maj. 
Med brev till: Curo Sjöängsvägen 2, 192 72 Sollentuna
Med e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
OBS! När du kontaktar Curo, använd alltid ditt medlemsnummer:

Enligt föreningens stadgar skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av justeringsmän

3. Årsberättelse

4. Revisionsberättelse

5. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

6. Val av ordförande och sekreterare

7. Val av styrelseledamöter 1-3 stycken och val av suppleant/er

8. Val av revisor

9. Val av valberedning

10. Bestämmande av medlemsavgifter

11. Övriga frågor och inkomna motioner

Samtliga medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Roland Eriksson, Styrelsens ordförande

 

Valberedningens förslag

Till nya styrelsemedlemmar föreslår valberedningen att Årsmötet 2020 utser följande styrelse:
Roland Eriksson, ordförande på 1 år

Kanthie Andersson, ledamot på 1 år

Kjell Skytt, ledamot på 2 år

Jonas Stavegren, ledamot på 2 år

Lars Larsson och Johnny Storskörd, suppleanter på 1 år

Följande styrelsemedlemmar sitter kvar på sina uppdrag ytterligare 1 år.                                                             

Gunnar Jansson, ledamot                                                                                                                                                                           

Till ny valberedning föreslås Helena Strandberg samt Jonathan Forsberg.
Till föreningens revisor föreslås auktoriserade revisorn Cajsa Marcelius på Finnhammars Revisionsbyrå AB.